ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210361
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  210361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวิสุทธิวงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwisuttiwong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองหรัง
ตำบล :
  บางรูป
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0818925856
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12สิงหาคม 2518
อีเมล์ :
  watwisuttiwong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรูป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 22:42:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์


นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน