ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210362
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  210362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประดิษฐาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpradittharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านไสหร้า
ตำบล :
  บางรูป
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-450061
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรูป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17:09:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม


นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน