ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210363
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  210363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งกรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungkruad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งกรวด
ตำบล :
  บางรูป
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075803830
โทรสาร :
  075803830
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2530
อีเมล์ :
  kruhatairat@gmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรูป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:11:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด


นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน