ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางปรน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210364
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  210364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางปรน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangpron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางปรน
ตำบล :
  กรุงหยัน
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0828104044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2452
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรุงหยัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:59:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางปรน


นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน