ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210366
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  210366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสม็ดจวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamedjuan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเสม็ดจวน
ตำบล :
  กุแหระ
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0878675956
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุแหระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13:44:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน


นายไมตรี ชูรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดจวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน