ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210368
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  210368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคงคาเลียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKONGKALEAB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคงคาเลียบ
ตำบล :
  กุแหระ
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-351433
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   17 ตุลาคม 2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุแหระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14:08:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคงคาเลียบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเลียบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน