ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชเวชพิศาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210369
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  210369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชเวชพิศาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RATCHAWETPHISAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสองแพรก
ตำบล :
  กุแหระ
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2517
อีเมล์ :
  Ratchavetpisan156@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:16:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชเวชพิศาล


นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชเวชพิศาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน