ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210371
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  210371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การสวนยาง 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ongkansuanyang 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเขาหลัก
ตำบล :
  กรุงหยัน
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-450050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรุงหยัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:56:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3


นายมโนห์ ต่างสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน