ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210373
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  210373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่มุสลิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraimusalim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านไร่มุสลิม
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-450062
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  banraimuslim@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม


นายมณู รักษายศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน