ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210374
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  210374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทะเลสองห้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHALAYSONGHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขาย่านยาว
ตำบล :
  กรุงหยัน
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-354550
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤศจิกายน 2531
อีเมล์ :
  :tale2hong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรุงหยัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง


นายวิจารณ์ พรสัจจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน