ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210570
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030243
รหัส Obec 6 หลัก :
  210570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huasai Reunprachaban
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางไร่
ตำบล :
  หัวไทร
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075389470
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  huasaireun@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหัวไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 14:02:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


นายสง่า ด่านวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2