ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากระแนะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210598
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  210598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากระแนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakranae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปากระแนะ
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-372213,075-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08:27:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากระแนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากระแนะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน