ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าเขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210600
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  210600
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหน้าเขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNAKHAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหน้าเขา
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-499116
โทรสาร :
  075-499116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13:58:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหน้าเขา


นางสุคนธ์ เนติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน