ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210601
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  210601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จุฬาภรณ์พิชญาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHULAPORNPITCHAYAKAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075483013
โทรสาร :
  075483013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ย. 2531
อีเมล์ :
  chulapornpitchayakan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08:37:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร


นายโกศล ละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน