ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210602
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  210602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWATKATOONNURMITRAPAB218
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยช่อง
ตำบล :
  กะทูน
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-483012,075-
โทรสาร :
  075-483012
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  ktn218@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะทูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 10:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218


นายโสพล พุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน