ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางเอื้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210604
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  210604
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนางเอื้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNANGUEY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนางเอื้อย
ตำบล :
  กะทูน
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-483121,075-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2475
อีเมล์ :
  wna2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:37:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนางเอื้อย


นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเอื้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน