ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210607
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  210607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุ้งวังวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUNGWUNGWUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคุ้งวังวัว
ตำบล :
  ควนกลาง
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2493
อีเมล์ :
  school.bkw.123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:48:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว


นายวัชรินทร์ บุญล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน