ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมังคลาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210608
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  210608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมังคลาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmangkalaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท้ายสำเภา
ตำบล :
  พิปูน
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2474
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพิปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2562 เวลา 10:27:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมังคลาราม


นางวันเพ็ญ ชูโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน