ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210613
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  210613
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งนาใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Thungnamai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งนาใหม่
ตำบล :
  ยางค้อม
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  0810852652
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2478
อีเมล์ :
  pipob2652@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางค้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 12:48:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่


นายพิภพ ธงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน