ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเขียว 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210616
รหัส Smis 8 หลัก :
  80040003
รหัส Obec 6 หลัก :
  210616
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านในเขียว 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านอ้ายดู
ตำบล :
  ทอนหงส์
อำเภอ :
  พรหมคีรี
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80320
โทรศัพท์ :
  394378
โทรสาร :
  075394006
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทอนหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:33:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านในเขียว 2ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเขียว 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2