ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210633
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  210633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดอัมพวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWATUMPWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอัมพวัน
ตำบล :
  นาบอน
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075-491227
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28112473
อีเมล์ :
  watampawan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:47:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน


นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน