ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210635
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  210635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทวสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattawasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหน้าเกาะ
ตำบล :
  นาบอน
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075491875
โทรสาร :
  075491875
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  wattawasit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์


นางฎารณี ส่งทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน