ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210639
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  210639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaneecharoenmittraphapte 227
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก้วแสน
ตำบล :
  แก้วแสน
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  089-8742420
โทรสาร :
  089-8742420
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2473
อีเมล์ :
  manicharoen2475@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้วแสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:20:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227


นายเอกชัย ส่งทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน