ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210640
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  210640
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสโป๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaipo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านไสโป๊ะ
ตำบล :
  แก้วแสน
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  0998575551
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ


นางบุศกร ทรงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน