ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210642
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  210642
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุวรรณคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSUWANKERE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่ายาง
ตำบล :
  ทุ่งสง
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075-845185
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  Suwankeeree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:50:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี


นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน