ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210646
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  210646
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongdee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองดี
ตำบล :
  ทุ่งสง
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075-803929
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  watnongdee.137@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:24:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองดี


นายวัชระ อธิคมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน