ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยูงปัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210649
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  210649
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสยูงปัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Saiyungpuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไสยูงปัก
ตำบล :
  ทุ่งสง
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/07/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:55:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก


นายภักดี ชูกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน