ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210650
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  210650
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสี่แยก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanseeyaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสี่แยก
ตำบล :
  ทุ่งสง
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075-450065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 19:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก


นายกันตพงศ์ คงหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน