ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210651
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  210651
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongohm School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองโอม
ตำบล :
  ทุ่งสง
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:28:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโอม


นางสุพัตรา กาญจนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน