ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210653
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020179
รหัส Obec 6 หลัก :
  210653
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญรัชต์ภาคย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHAREARNRATTANAPAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางปริก
ตำบล :
  บ้านลำนาว
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075-371036,045-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลำนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 05:15:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์


นายประภาส สวนกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน