ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากแพรก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210654
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  210654
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากแพรก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKPREAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคกเหรียง
ตำบล :
  บางขัน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  091-7035683
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  adtiyabpp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09:58:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากแพรก


นายจินดา อักษรนำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน