ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210656
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  210656
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOTETASNASUKSACHULALONGKHORNMAHAWITTAYALAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งอินทนิน
ตำบล :
  บางขัน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม 2516
อีเมล์ :
  sote.tasana@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายเสวก จินเจือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน