ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210658
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  210658
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thamroungtrawanchaydanchaikhongporthumwanaunusong ๑๐ school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเหนือโตน
ตำบล :
  บ้านลำนาว
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลำนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:57:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10


นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน