ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210661
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  210661
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGJAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองเจ
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075-450187
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  bannongjay@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 06:35:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจ


นายวัชระ นามสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน