ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210662
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020176
รหัส Obec 6 หลัก :
  210662
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนิคมวังหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannikomwanghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนิคม
ตำบล :
  บ้านนิคม
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075-450101
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน 2442
อีเมล์ :
  n.wonghin123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน


นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน