ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210664
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020178
รหัส Obec 6 หลัก :
  210664
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaowong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเขาวง
ตำบล :
  บ้านนิคม
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  086-5947353
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กันยายน 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 19:42:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน