ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตำเสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210665
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  210665
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตำเสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNATUMSAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านนาตำเสา
ตำบล :
  บ้านนิคม
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  nts80020175.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:53:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตำเสา


นายโกวิทย์ เอียดเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน