ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210666
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  210666
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAIRATH 38
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านน้ำร้อน
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075845370
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/02/2486
อีเมล์ :
  thairat_38@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)


นายสุวิทย์ หนูอุไร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน