ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยาสน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210667
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  210667
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสยาสน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAIYAS
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านไสยาสน์
ตำบล :
  บ้านลำนาว
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075-466244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มกราคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลำนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสยาสน์


นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาสน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน