ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210668
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  210668
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเสาเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khlong sao nuea school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านคลองเสาเหนือ
ตำบล :
  บางขัน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075845360
โทรสาร :
  075845360
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  ksns2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:09:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ


นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน