ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210670
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  210670
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะขวัญ
ตำบล :
  ดุสิต
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-306233
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2481
อีเมล์ :
  kohkhwanschoo.@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:32:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ


นายอำนวย ดำประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน