ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210671
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  210671
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังรีบุญเลิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangreeboonlert
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวังรี
ตำบล :
  ดุสิต
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-355693
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2528
อีเมล์ :
  Wang_ree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:57:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ


นางโชคดี จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน