ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตลับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210675
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020194
รหัส Obec 6 หลัก :
  210675
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตลับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangtalab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังตลับ
ตำบล :
  ถ้ำพรรณรา
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075845298
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำพรรณรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:10:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตลับ


นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน