ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนกอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210677
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020198
รหัส Obec 6 หลัก :
  210677
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนกอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhuankor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านควนกอ
ตำบล :
  ถ้ำพรรณรา
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-306234
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2452
อีเมล์ :
  watkhonkorschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำพรรณรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนกอ


นายธวัชชัย สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน