ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210678
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020199
รหัส Obec 6 หลัก :
  210678
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลายรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplayra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปลายรา
ตำบล :
  ถ้ำพรรณรา
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-306232,075-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  Banplayra@hotmai.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำพรรณรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:43:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลายรา


ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน