ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210679
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020196
รหัส Obec 6 หลัก :
  210679
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmukataram (Watpakthasong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าซอง
ตำบล :
  ถ้ำพรรณรา
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-450030
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2475
อีเมล์ :
  watmukataram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำพรรณรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)


นางสาวชญาภา เพชรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน