ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายเส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210680
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020197
รหัส Obec 6 หลัก :
  210680
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลายเส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Plaise School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปลายเส
ตำบล :
  คลองเส
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-470103
โทรสาร :
  075 470103
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  ิbanplaise.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14:32:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลายเส


นางศุภวรรณ นาควงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน