ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210681
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020187
รหัส Obec 6 หลัก :
  210681
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพรกกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPRAKKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแพรกกลาง
ตำบล :
  คลองเส
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  pakdees555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:53:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง


นายมงคล ชุมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน