ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210682
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020195
รหัส Obec 6 หลัก :
  210682
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannapa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาพา
ตำบล :
  ถ้ำพรรณรา
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  0848416136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ถ้ำพรรณรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:16:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาพา


นางสุมาลี โยธาภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน