ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลักช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210735
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020216
รหัส Obec 6 หลัก :
  210735
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลักช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHLAKCHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหลักช้าง
ตำบล :
  หลักช้าง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  0936711755
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลักช้าง


นายยงยศ ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน